KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Tarihi: 22.01.1990

Doğum Yeri : Azerbaycan

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

2013 - 2018 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp fakültesi ( Genel Cerrahi ABD )

2011 - 2013 Azerbeycan Tıp Üniversitesi ( Genel Cerrahi ABD )

2005 - 2011 Azerbeycan Tıp Üniversitesi

1994 – 2005 İntellekt Okul Lisesi – Bakü / AZERBERYCAN

 

YABANCI DİLLER

İngiliz, Rus, Azerbaycan, Almanca

 

KONGRE, KURS VE SEMİNERLER

05 Ağustos 2014      Memorial Cerrahi Sempozyumu / Memorial Hastanesi, İstanbul

06 – 09 Kasım 2014 13. Medikal – Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu / Spice Hotel, Antalya

13 – 15 Mart 2015   Cerrahide Yeni Ufuklar Toplantısı / İstanbul

11 Nisan 2015         Meme Kanserinde Tedavi Algoritmalarının Oluşturulması Toplantısı / Point Hotel Barbaros, İstanbul

22 Nisan 2015         12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi – Laparoskopik Solid Organ Cerrahisi Kursu / Cornelia Diamond Hotel, Belek, Antalya

22 – 26 Nisan 2015 12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi / Cornelia Diamond Hotel, Belek, Antalya

05 – 08 Kasım 2015 14. Medikal – Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu / Spice Hotel, Antalya

13 – 17 Nisan 2016 20. Ulusal Cerrahi Kongresi / Titanic Delux Hotel, Antalya

4 Haziran 2016        Papiller Tiroid Kanserinde Son Güncellemeler Sempozyumu / Şişli hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

25 Mart 2017          Tiroit Cerrahisinde İntraoperatif Sinir Monitorizasyonu Kursu / Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

27 – 30 Nisan 2017 8. Endokrin Cerrahi Kongresi / Gloria Golf Resort Hotel, Belek, Antalya

3 Haziran 2017        Vasküler Cerrahi Kursu / İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul

19 Ekim 2017         14. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi - Onkoplastik Meme Cerrahisi Kursu / Gloria Golf Resort Hotel, Belek, Antalya

19 – 22 Ekim 2017 14. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi / Gloria Golf Resort Hotel, Belek, Antalya

2 -5 Kasım 2017     16. Medikal – Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu / Spice Hotel, Antalya

11 – 15 Nisan 2018 21. Ulusal Cerrahi Kongresi / Kaya Palazzo & Kaya Riu Hotel, Antalya

5 Mayıs 2018           Kolorektal Kanserlere Güncel Yaklaşım Sempozyumu / LİV Hospital, İstanbul

23 Haziran 2018      Endokrin Cerrahi Derneği Kongresi - Diferansiye Tiroid Kanserinde Boyun Diseksiyonunun Standartizasyonu Sempozyumu
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul

19 – 22 Nisan 2019 14. Endoskopik Laparoskopik cerrahi Kongresi & MMESA Spring Meeting Kongresi / Limak Hotel, Bafra, Kıbrıs

 
KONGRE BİLDİRİLERİ

Kasık fıtığı tamiri: Lichtenstein, laparoskopik total ekstraperitoneal (TEP) ve laparoskopik transabdominal preperitoneal (TAPP) yöntemlerinin karşılaştırılması - İsmail Cem Sormaz, Ömer Cenk Cücük, Elnur Hüseynov, Levent Avtan - İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul - 20. Ulusal Cerrahi Kongresi 2016 (sözel bildiri )

Graves oftalmopatisinde tiroidektomi sonrası orbital doku volümleri ve proptozis değişikliklerinin manyetik rezonsans görüntüleme ile değerlendirilmesi - İsmail Cem Sormaz, Yiğit Soytaş, İbrahim Fethi Azamat, Şeyma Karakuş, Elnur Hüseynov, Fatih Tunca, Yasemin Giles Şenyürek - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı - 8. Endokrin Cerrahi Kongresi 2017 (sözel bildiri)
Türkiye'de genel cerrahlar arasında aksilla pozitif meme kanserli hastalarla ilgili yayınlanan çalışmalar sonrasında aksilla yönetimindeki değişikliklerin değerlendirilmesi Erhan Eröz, Elnur Huseynov, Selman Emirikçi, Mustafa Tükenmez, Mahmut Müslümanoğlu, Abdullah İğci, Vahit Özmen, Ahmet Dinççağ, Murat Kapkaç, Neslihan Cabıoğlu - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - 14. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 2017 (sözel bildiri )

Laparoscopic management of adrenocortical cancer with inferior vena cava invasion: a case report - Elnur Hüseynov, Tayfun Bilgiç, Vüsal Aliyev, Nurettin Umut Barbaros - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - 14. Endoskopik Laparoskopik cerrahi Kongresi & MMESA Spring Meeting Kongresi 2019 (video sunum )

Nadir karşılaşılan acil Bochdalek hernisi vakasına minimal invaziv yaklaşım: Olgu sunumu - Elnur Hüseynov, Selman Emirikçi, Mehmet Günay, Erhan Eröz, Ali Fuat Kaan Gök - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - 14. Endoskopik Laparoskopik cerrahi Kongresi & MMESA Spring Meeting Kongresi 2019 (sözel bildiri )

Laparoskopik parsiyel adrenalektomi: vaka sunumu - Elnur Hüseynov, Vüsal Aliyev, Umut Barbaros - Kadıköy Medicana Hastanesi, 14. Endoskopik Laparoskopik cerrahi Kongresi & MMESA Spring Meeting Kongresi 2019 (sözel bildiri )

Karaciğer kistini taklit eden dev adrenal adenoma – Vüsal Aliyev, Elnur Hüseynov, Tayfun Bilgiç, Serhat Ekinci, Umut Barbaros – İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - 14. Endoskopik Laparoskopik cerrahi Kongresi & MMESA Spring Meeting Kongresi 2019 ( poster bildiri )

Pure laparoscopic liver caudate lobe resection for hepatocellular carcinoma - Vüsal Aliyev, Elnur Hüseynov, Serhat Ekinci, Tayfun Bilgiç, Cem İbiş, Umut Barbaros - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi The 2nd World Congress of the İnternational Laparoscopic Liver Society 2019 (poster bildiri)

Tiroid lobektomi sonrası tiroid hormon replasmanı gereksinimini etkileyen faktörler
Elnur Hüseynov, Addullah Kut, İsmail Cem Sormaz, Yalın İşcan, Fatih Tunca, Yasemin Giles Şenyürek - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - 9. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi 2019 (sözel bildiri )

Nadir sürrenal tümörü olgusu: Adrenokortikal onkositom
Elnur Huseynov, Vusal Aliyev, Tayfun Bilgic, Nurettin Umut Barbaros, Erhan Eröz İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - 9. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi 2019 (poster bildiri )

Factor associated with hypothyroidism after hemithyroidectomy in patients without autoimmune thyroid disease - Fatih Tunca, İsamil Cem Sormaz, Yasemin Giles Şenyürek, Elnur Hüseynov, Ahmet Yalın İşcan, Tarık Terzioğlu - Department of General Surgery, İstanbul University İstanbul School of Medicine - 8 th Conference of European Society of Endocrin Surgeons 2019 ( sözel bildiri )


YAYINLAR

Comparison of Lichtenstein, Laparoscopic Transabdominal Preperitoneal and Laparoscopic Totally Extraperitoneal Groin Hernia Repair and our experience with 104 Patients - İsmail Cem Sormaz, Ömer Cenk Cücük, Elnur Hüseynov, Levent Avtan - Department of General Surgery, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey

· Comparison of results of laparoscopic and open repair techniques in ventral and incisional hernias - İsmail Cem Sormaz, Bahar Canbay , Adem Bayraktar, Ibrahim Fethi Azamat, Şeyma Karakuş, Elnur Hüseynov, Levent Avtan - Department of General Surgery, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey

 

DERNEK ÜYELİĞİ

 Türk Cerrahi Derneği

Endokrin Cerrahi Derneği

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

  
İletişim Bilgileri

Tel:0850 474 16 16
Mail: info@asyahastanesi.com